Ö Z  O R M A N - İ Ş  S E N D İ K A S I
 
ANA SAYFA
BAŞKANDAN
YÖNETİM KURULU
TARİHÇE
TEŞKİLATIMIZ
MEDYADA ÖZ ORMAN-İŞ
HABERLER
DUYURULAR
SİZDEN HABERLER
EĞİTİM
SOSYAL GÜVENLİK
OKUMA ODASI
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
İLETİŞİM

    ANA SAYFAYA DÖN /  HABERLER
YEVMİYE TESPİTLERİ HAKKINDA BİLGİ

YEVMİYE TESPİTLERİ HAKKINDA BİLGİ

Yevmiyelerin geçmişte eksik tespit edilmesine ilişkin açılan davalar, bilirkişi raporları ve verilen Yargıtay kararları konusundaki son durum şöyledir:

1990-2004 yılları arasında “yevmiyelerin Toplu İş Sözleşmeleri ile protokollere uygun şekilde hesaplanarak ödenmemesi nedeniyle eksik olduğu, buna bağlı olarak eksik ücret ve ikramiye ödendiği için” 2009 yılından itibaren yevmiye tespit davaları açılmıştır. Henüz Sendikamızın yetkili olmadığı dönemde Türkiye Orman-İş Sendikası, imzaladığı toplu iş sözleşmesinin uygulanmasını takip etmeyerek hukuksuzluğa yıllarca göz yummuştur. 

Devameden davalardaki bilirkişi raporları incelendiğinde

·      Yevmiyelerindeki eksikliğin,ağırlıklı olarak, üyelerimizin 12 ay üzerinden çalışmalarını sağlayan kadro alınmasından önceki mevsimlik çalışmaları sırasında, daimi işçilere uygulanan kıdem terfi ile ilgili iyileştirmelerin, 180 gün ve üzerinde çalışan mevsimlik işçilere uygulanmamasından kaynaklandığı,

·       1997-1998 yıllarında uygulanan eşel-mobil (heray enflasyona göre yapılan ücret ayarlaması) döneminde yapılan rakam yuvarlamalarındaki küçükkuruş hatalarının bulunduğu

·      Bazı işçiler yönünden gerçekten maddi hata yapıldığıanlaşılmaktadır

Yargıtay onamasından da geçerek kesinleşen mahkeme kararlarına göre yevmiyelerde 0.5 kuruş  ile 5 TL arasında değişen artışların yanında, bazı işçilerin yevmiyesinde azalma meydana gelmiştir.

 

MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE YAPILANUYGULAMA

1-    Öz Orman-İş’in yetkili olduğu dönemde yapılan toplu iş sözleşmeleriyle, tüm mevsimlik işçilerin kıdem terfi alması sağlanarak, mesele ileriye doğru kökten çözümlenmiştir.

2-    Mahkeme ilamı ile yevmiyesi geriye doğru kesinleşen işçiler yönünden, dava açılmayan yeni dönem için ileriye doğru yevmiyelerinin düzeltilerek sigorta primlerinin de cezasız olarak yatırılabilmesi için SGK ile görüşülmüş ve ileri doğru alacakların davasız ödenmesi için Orman Genel Müdürlüğü’nce genelge çıkartılması sağlanmıştır.

3-    Konu çok sayıda işçiyi ilgilendirdiğinden, Öz Orman-İş, 3. Dönem Toplu İş Sözleşmemize, geçici 5.Maddeyi ilave etmiştir. Bu maddede öngörülen komisyon, işçilerimizin yıllar önce eksik hesaplanmış ücretlerini belirlemek için, YARGITAYCA ONAYLANAN MAHKEME KARARLARINI ESAS alarak bir program hazırlatmış ve tüm işçilerin yevmiyeleri yeniden hesaplanmıştır. Ekim ayı sonuna kadar bu çalışmalar sona ermiş ve işveren ve işveren sendikası ile müzakerelere başlanmıştır.

4-    Müzakereler devam ederken, 2012 Aralık ayı içerisinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2009 ve 2010 yılında açılan davaların temyiz incelemesinde görüş değiştirmiştir. Yargıtay daha önce, “geçici/mevsimlik işçiler de TİS 35. maddesi uyarınca daimi işçiler gibi yararlanırlar”düzenlemesinden hareketle, kıdem terfi vererek yapılan hesaplamaları onaylamaktaydı. Nitekim Genel Müdürlüğün yaptığı hesaplarda da 180 gün ve üzerinde çalışan geçici/mevsimlik işçilere kıdem terfi verilerek hesap yapılmıştır.

5-    YARGITAY 9. Hukuk Dairesi’nin yeni kararında ise şöyle denilmektedir:

·      “Davacı isçi, davalı Bakanlık emrinde çalıştığını. 11, 12, 13, 14.dönem Toplu İş Sözleşmelerinin tarafı olan Türkiye Orman İşçileri Sendikası üyesi olduğunu, 31.12.2004 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesinin ardından yeni bir sözleşme imzalanmadığını, anılan sözleşmelerde ücret artışı hükümlerinin ücretine tam yansıtılmadığını, 31.12.2004 tarihinden sonraki dönemde ise ücret artışının geç ve eksik uygulandığını beyanla, ücret, ilave tediye ve ikramiye fark alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

·      Hükme esas alınan bilirkişi hesap raporunda, kıdem terfi primi eklenmek suretiyle hesaplamaya gidildiği görülmektedir.

Davacı işçi yönünden mevsimlik statüde çalışılan dönem için kıdem terfi hesabı yapılmamalıdır.Başka bir anlatımla, davacının henüz daha kadroya alınmadığı, mevsimlik işçi olarak çalışılan dönem için kıdem terfi zammı hesabı ile yevmiye tespiti hatalıdır. Sözü edilen durum ileriye dönük olarak yevmiyeyi etkilediğinden zaman aşımına uğramayan dönem hesabını da ilgilendirmektedir. Bu yönlerden bilirkişiden denetime elverişli şekilde hesap raporu almalı ve rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.

Öte yandan davalı vekili bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde yevmiye tespitinin hatalı yapıldığına dair somut itirazlarda bulunmuş, mahkemece bilirkişiden alınan ek raporda konuya dair somut bir açıklamaya yer verilmemiştir.İtirazların yersiz olduğu vurgulanarak denetime elverişsiz şekilde rapor tanzim edilmiştir. Davalı vekilinin uygulanan zamlar sonucu ulaşılan zamlı yevmiyeler konusundaki itirazları karşılanmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

·       Mahkemece hüküm fıkrasında infazda tereddüt oluşturacak şekilde kabul edilen alacakların faiz başlangıçlarının açıkça gösterilmemesi, toplu iş sözleşmesine göre ödenmesi gereken tarihlerden söz edilerek faize dair karar verilmesi de hatalı olup ayrı bir bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”


Bu bozma şekline göre Ankara Mahkemeleri bozma doğrultusunda ek rapor almaya başlamıştır. Doğal olarak alacaklarda düşüş olmaktadır.

Dün Yargıtay’ın “mevsimlik işçiler de daimiler gibi kıdem terfi alır” diyen mahkeme kararlarını onadığı için buna göre hazırlanan program ile yevmiyeler tespit edildiği gibi şimdi de “mevsimlik çalışılan dönemde kıdem terfi olmaz” diyen bozma kararları doğrultusunda,yeniden bölgelerde hesaplar yapılacaktır. Daha önce 11.000 kişi alacaklı çıkarken, bu oran şimdi biraz daha azalacaktır.

Hesaplamaların ardından, yine alacaklı olan üyelerimiz için sulh yoluyla alacağın çözülmesi için görüşmelere devam edilecek anlaşma olmaz ise alacaklı olanların hesapları ilan edilerek, dava açmaları duyurulacaktır.Bu Haber 56627 kez Okundu
Eklenme Tarihi : 19.2.2013

Diğer Haber Başlıkları Tarih
 •  DEVLETİMİZİN VE ORDUMUZUN YANINDAYIZ 21.1.2018
 •  KİT’LERDEKİ TAŞERON İŞÇİLERİMİZİN DİKKATİNE 17.1.2018
 •  ÖZ ORMAN-İŞ’TEN BBP’YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ 12.1.2018
 •  TAŞERON İŞÇİLERİMİZİN DİKKATİNE 2.1.2018
 •  İZMİRLİ EMEKÇİLERİMİZ DE TEŞEKKÜR İÇİN GELDİ 26.12.2017
 •  ANTALYA EMEKÇİSİ TEŞEKKÜR İÇİN GELDİ 25.12.2017
 •  ŞUBE VE BÖLGE BAŞKANLARIMIZIN DİKKATİNE 19.12.2017
 •  MUĞLA-AYDIN EMEKÇİMİZDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ 18.12.2017
 •  KUDÜS İÇİN KENETLENDİK 17.12.2017
 •  MARATON KOŞTUK VE BAŞARDIK 13.12.2017
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
 61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75