Ö Z  O R M A N - İ Ş  S E N D İ K A S I
 
ANA SAYFA
BAŞKANDAN
YÖNETİM KURULU
TARİHÇE
TEŞKİLATIMIZ
MEDYADA ÖZ ORMAN-İŞ
HABERLER
DUYURULAR
SİZDEN HABERLER
EĞİTİM
SOSYAL GÜVENLİK
OKUMA ODASI
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
İLETİŞİM

    ANA SAYFAYA DÖN /  HABERLER
Tarım ve Orman Emekçilerimizin Dikkatine!..

Tarım ve Orman Emekçilerimizin Dikkatine!..

İki bakanlığın birleşmesiyle, tüm bakanlık birimlerinde TİS için tek bir sendikanın yetkili olması gündeme gelmiştir. Konuya ilişkin Öz Orman-İş Genel Yönetim Kurulu açıklaması şöyledir:

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte, bazı bakanlıklar birleştirilmiş, bizim işkolumuzun muhatabı olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tek bir bakanlık haline gelmiştir.

İki bakanlığın birleşmesiyle birlikte, bu bakanlıklar ile bağlı birimlerinde çalışan emekçilerimiz de, doğal olarak tek bir bakanlığın personeli haline gelmiştir. Dolayısıyla, birleşme sonrası oluşan yeni yapıda, işçilerimizin toplu iş sözleşmesi de bundan böyle 'tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi' olarak yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 2/1-d maddesi 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ni şöyle tanımlamıştır:

"Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait aynı işkolundaki birden çok işyerini kapsayan sözleşmedir."

Bu tanıma göre, aynı işverene bağlı, birden fazla işyerini kapsayacak şekilde yapılan sözleşme 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı incelersek 01 Nolu İşkoluna giren bakanlık birimleri şunlardır:

  • Orman Genel Müdürlüğü
  • Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
  • Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
  • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
  • Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
  • Hayvancılık Genel Müdürlüğü
  • Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
  • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
  • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
  • Personel Genel Müdürlüğü (Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı)

Bu birimlerin tamamı, 'birden çok işyeri' olmakla birlikte, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 2/1-d Maddesi'ndeki 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' tanımındaki şekliyle, tek bir işverene, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ༽ Nolu İşkolu'na giren' birimlerinin tamamı TEK BİR İŞLETME'dir.

Dolayısıyla, yukarıda yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinin tamamının sözleşmesinin, tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi olması, 6356 Sayılı Yasanın emridir.

Aynı şekilde Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17 Ekim 1996 tarih ve E.3383, K.9306 sayılı içtihadında şöyle denilmektedir:

"Kamu kurumu ve kuruluşlarına malî, ekonomik ve organizasyon yönünden bağlılığı ve bütünlüğü bulunduğu anlaşılan ortaklıkların teşekkül ve müesseselerle birlikte İşletme Toplu İş Sözleşmesi içinde yer almasının kanunun amacına uygun olacağına..."

Nitekim, Öz Orman-İş Sendikası, yetkili olduğu 2005 yılından beri, yani 6 dönemdir, Orman Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı birim için tek bir 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' imzalamıştır.

Aynı şekilde Tarım-İş Sendikası da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 01 Nolu İşkolunda yer alan tüm bağlı birimleri için tek bir 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' imzalayagelmiştir.

Burada, durumu istisna teşkil eden TİGEM, kendi Yönetim Kurulu olan, kararlarını kendisi alan bir KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜ, yani KİT'tir. Dolayısıyla, TİGEM'in, Bakanlık birimlerinden ayrı tutulması bir zorunluluktur.

Sevgili Tarım Emekçileri!..

Yukarıda ifade edilen yasal ve fiilî durum gereği, bundan böyle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 01 Nolu İşkoluna giren tüm birimler için tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır.

Bakanlık birimlerinden OGM, ÇEM ve Doğa Koruma ve Millî Parklar çalışanı 24 bin işçimizin tamamı Öz Orman-İş üyesidir. Birleşme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toplam işçi sayısı 33 bin 500'dür. TİS yetkisi alabilmek için, bu rakamın yarısına, yani 16 bin 750'den fazla üyeye sahip olmak gerekmektedir.

Tarım Teşkilatı çalışanlarının bir bölümünün Öz Orman-İş'e üye olduğu da dikkate alınırsa, Tarım-İş Sendikası'nın üye sayısı her halükarda 7 binin altındadır. Yani, Tarım-İş'in yetki alması mümkün değildir.

Dolayısıyla, mevcut durumda, Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi yetkisinin, Öz Orman-İş'e ait olduğu aşikârdır.

Maalesef geçmiş yıllarda, yetki ihtilafları yüzünden Toplu İş Sözleşmeleri gecikmiş ve emekçilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Aynı mağduriyetin tekrar yaşanmaması için, bütün Tarım ve Orman emekçilerimizin, en büyük ve yetkili sendikanın çatısı altında birlik olması büyük önem taşımaktadır.

Hâlihazırda orman emekçilerimizin tamamı ile tarım emekçilerimizin önemli bir bölümü Öz Orman-İş çatısı altında bütünleşmiştir. Tarım emekçilerimizin Öz Orman-İş'e geçişleri ise hızla devam etmektedir. Emekçilerimizin, yapılacak Toplu İş Sözleşmesinde mağdur olmaması için bir an önce Öz Orman-İş'e geçişlerini tamamlamaları kendilerinin menfaatinedir.

Tarım ve Orman Emekçilerimize saygıyla duyurulur.

Öz Orman-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

,

,

Bu Haber 8140 kez Okundu
Eklenme Tarihi : 30.7.2018

Diğer Haber Başlıkları Tarih
 •  ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE 10.4.2019
 •  GENEL KURUL DUYURUSU 1.4.2019
 •  ASLAN, ROMANYA’DAKİ ULUSLARARASI ORMAN HAFTASI ETKİNLİĞİNDE SUNUM YAPTI 22.3.2019
 •  DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ VE YENİGÜN KUTLU OLSUN 21.3.2019
 •  ÇANAKKALE’Yİ AYNI RUHLA ANIYORUZ 18.3.2019
 •  TİGEM GENEL MÜDÜRÜ ÖZ ORMAN-İŞ’TE 12.3.2019
 •  KADINLARIMIZA SEVGİ VE SAYGIYLA 8.3.2019
 •  ORMAN TEŞKİLATI ve TİGEM TİS MÜZAKERELERİMİZ BAŞLADI 7.3.2019
 •  ASLAN: “PAKİSTAN HALKININ YANINDAYIZ” 1.3.2019
 •  ASLAN’A PAKİSTAN’DA MUHTEŞEM KARŞILAMA 27.2.2019
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 
 61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73