Ö Z  O R M A N - İ Ş  S E N D İ K A S I
 
ANA SAYFA
BAŞKANDAN
YÖNETİM KURULU
TARİHÇE
TEŞKİLATIMIZ
MEDYADA ÖZ ORMAN-İŞ
HABERLER
DUYURULAR
SİZDEN HABERLER
EĞİTİM
SOSYAL GÜVENLİK
OKUMA ODASI
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
İLETİŞİM

    ANA SAYFAYA DÖN /  DUYURULAR

ÜYELERİMİZİN SORULARINA CEVAPLAR

Değerli üyelerimiz, Sizlerden, internet sitemiz aracılığıyla; yeni dönem TİS, ücret zamları, kadrolar, geçici çalışma süresinin uzatılması, hizmet primleri ve izin uygulamaları başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorular sendikamız Genel Merkezine ulaşmaktadır. Bu sorular ve genel olarak cevapları şöyledir:

Soru: Yetki davasıyla ilgili mahkeme ne zaman sonuçlanacak ve toplu sözleşme ne zaman yapılacak?
Cevap: Bilindiği gibi, sendikamız Öz Orman-İş, yeni dönem TİS yetkisi için, 2 Mart 2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuş ve Bakanlık da üye kayıtlarını inceleyerek, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile bağlı işletmelerde toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın Öz Orman-İş olduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine, Türkiye Orman İşçileri Sendikası, bu yetki tespitine karşı itiraz davası açtı. Yasaya göre, bu dava sonuçlanmadan TİS yapılamamaktadır. Dolayısıyla önümüzde 2 yol vardır: Ya Türkiye Orman İşçileri Sendikası, orman işçilerini mağdur eden bu yersiz itirazını geri çekecek ve işçilerin daha fazla mağduriyetine sebep olmayacak; ya da yargı sürecinin bitmesi beklenecektir. Öz Orman-İş, yargı sürecini hızlandırmak için üzerine düşen her şeyi yapmaktadır.

Soru: Yeni kadro alınabilecek mi?
Cevap: Önceki yıllarda 6 bin civarında kadrolu orman işçisi olmasına karşılık, Öz Orman-İş’in büyük mücadeleleri neticesinde, kadrosu bulunmayan 13 bin orman işçisine 2 yıl önce kadro sağlandığı bilinmektedir. Mevcut kadrosuz işçilerimiz için de kadro temin etmek amacıyla Hükümet nezdinde temaslarımız devam etmektedir. Ancak bu konuda henüz somut bir sonuç elde edilememiştir.

Soru: Geçici işçiler 6 ay çalıştırılıyor, sonrasında işsiz ve maaşsız kalıyor. Bu süre uzatılamaz mı?
Cevap: Hatırlanacağı üzere, Öz Orman-İş’in yetki almasından önce, geçici işçilerimiz en fazla 3 ay çalıştırılmakta, hatta sosyal güvenceleri bile bulunmamaktaydı. Sendikamızın yoğun gayretleri sonucu, bu süre 6 aya çıkartıldı. İlgili yasa gereği, geçici çalışma 6 aylık süreyi geçememektedir. Dolayısıyla 6 aydan daha uzun geçici çalışma, ancak yasa değişikliğiyle mümkün olabilecektir.

Soru: Yüzde 3 zamlar ne zaman uygulanacak?
Cevap: Toplu İş Sözleşmesi imzalandığında, geriye doğru tüm farklar ödenecektir.

Soru: 2009 ikinci 6 ay zammı yapıldı, neden birinci 6 ay zammı yapılmadı?
Cevap: 2009 yılı ikinci 6 ay zamlarının ödemesi, Maliye Bakanlığı’nın onayına bağlı olarak yapılmıştır. Maliye Bakanlığı’nın onayı, yasa gereği, TİS Çerçeve Protokolunun imzalandığı tarihten itibaren geçerlilik taşımaktadır. Dolayısıyla bu onay, 2009’un birinci 6 ayını kapsamadığı için, bu döneme ilişkin zamlar, ancak TİS’den sonra alınabilecektir.

Soru: İlave tediye, bayramdan önce verilecekti, verilmedi.
Cevap: Normal ikramiyelerin hangi tarihlerde ödeneceği, TİS ile belirlenmiş ve tüm üyelerimiz bu tarihleri bilmektedir. İlave tediyelerin tarihini ise Bakanlar Kurulu belirlemektedir. 13 günlük ilave tediyeyi öngören Bakanlar Kurulu’nun kararı 16 Eylül 2009 günü çıktı. Orman Genel Müdürlüğü, ödemeler için işletmelere talimat verdi. Bazı işletmeler ödemeyi bayramdan önce yaptı, bazıları ise nakit sıkıntısından dolayı ödemeyi bayram sonrasında yaptı.

Soru: Yangın mesaisi ücreti, neden hizmet vasıtası şoförlerine ödenmiyor?
Cevap: TİS 49. Madde B. Fıkrası; “Orman yangınlarının söndürülmesine ve emniyet altına alınması çalışmalarına katılan işçiler, yangında fiilen çalıştıkları her gün için kendilerine yangınla mücadele primi verilir.” hükmünü içermektedir. Ayrıca, hizmet vasıtası şoförlerine ödenmesi gereken TİS haklarına ilişkin OGM hatırlatması, 22 Temmuz 2009 sayılı genelgede (Bakınız yukarıdaki OGM genelgesi) yer almaktadır. Uygulama bu hükme aykırı ise, durumun sendikamız Genel Merkezine bildirilmesi halinde, gerekli girişimde bulunulacaktır.

Soru: Yangına gitmesine rağmen ormanda çalışan işçiye arazi tazminatı verilmiyor. Memur ve sözleşmeliler alabiliyor. Neden?
Cevap: Harcirah Kanunu’nun ilgili maddesine ilave olarak, TİS’in 37. Madde C. Fıkrası; “Arazi tazminatı; asli görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalışan ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerindeki işçilere arazi tazminatı ödenir.” hükmünü içermektedir. Eğer işçinin durumu, sözleşmenin bu hükmüne uyduğu halde tazminatı ödenmiyorsa, bunun somut ve yazılı olarak sendikamız Genel Merkezine bildirilmesi halinde, gereken yapılacaktır.

Soru: Bazı işçiler yıpranma tazminatı alabilirken bazıları (özellikle üretimdekiler) alamıyor, neden?
Cevap: Sendikamız, yaptığı TİS ile, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışan bütün işçilere, çalıştığı her gün için 2 TL ek prim sağladı. Zamlarla birlikte bugün bu primler, aylık 90-120 TL tutmaktadır. Bunun dışında TİS 49. Madde A. Fıkrası; “Günlük mesaiye tabi olmadan çalışan yangın gözetleme kulesi bekçileri ile yangın işçileri ve ağaçlandırma fidanlık saha bekçilerine, çalıştıkları aylara mahsus olmak üzere yıpranma tazminatı ödenir.” hükmünü içermektedir. Uygulama bu hükme aykırı ise, durumun sendikamız Genel Merkezine bildirilmesi halinde, gerekli girişimde bulunulacaktır.

Soru: Yangın işçisi izinleri 1.5 güne çıktığı halde neden bazı işletmelerde kullandırılmıyor?
Cevap: Bazı taşra birimlerinde, başta izinler ve fazla mesailer konusu olmak üzere, toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırılık gösteren uygulamalar yaşanması üzerine, sendikamızın konuyu Orman Genel Müdürlüğü’nün dikkatine getirmesiyle, Orman Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz 2009 tarih ve 1494 sayılı bir genelge çıkarmıştır. (Bakınız yukarıdaki OGM genelgesi) Tüm işletmeler bu talimata uymakla yükümlüdür. Bu talimata uygun hareket etmeyen işletmelerin Öz Orman-İş Genel Merkezi’ne bildirilmesi durumunda, sendikamız gereken girişimlerde bulunacaktır.

Soru: Orman İşletmelerde çalışan işçilere kimlik kartı verilmiyor. Bu sağlanabilir mi?
Cevap: İşçilere kimlik verilmesi konusunda işverenle temaslarımız sürmektedir. Yeni dönem TİS görüşmelerinde, kimlik verilmesi konusunun hüküm altına alınmasına çalışılacaktır.

İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz...

Öz Orman-İş Sendikası
Genel Yönetim KuruluEklenme Tarihi : 1.12.2009

Diğer Haber Başlıkları Tarih
 •  Sosyal Güvenlik Sorularınız İçin 31.12.2010
 •  İletilerinize Cevap Verebilmemiz İçin 2.6.2010
 •  ÖNEMLİ UYARI 22.12.2009
 1 
  HABERLER
TEMSİLCİ EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLADI
MİLLET İRADESİYLE NİCE 23 NİSAN’LARA…
HAYDİ!.. TARIM EMEKÇİLERİ ÖZ ORMAN-İŞ’E
ASLAN’DAN MİLAT’A ZİYARET
ORMAN MÜHENDİSLERİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
PANİK BAŞLADI, YALANA SARILDILAR
ASLAN: “HAK-İŞ’İ BÖLMEK İSTEYEN KARŞISINDA BENİ BULUR”
TARIM EMEKÇİLERİ NEDEN ÖZ ORMAN-İŞ’İ SEÇİYOR?
YENİGÜN’E MERHABA
HASAN CELAL GÜZEL’E RAHMET DİLİYORUZ